UNDOMAG, pugam, myanmar, พุกาม, พม่า, ท่องเที่ยว, travel

รีวิวท่องเที่ยว : พุกาม – งามทะเลเจดีย์

การเดินทางไกลไป “พุกาม” ในครั้งนี้มีเวลาเตรียมตัวเล็กน้อยก่อนหน้าวันเดินทางเพียงไม่กี่วัน นอกจากงานประจำแล้วยังใช้เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกับการจัดรายการเพลงทาง อินเตอร์เน็ตและเขียนหนังสือ โดยปรกติแล้วนอกจากที่จะต้องทำงานประจำตามหน้าที่แล้ว ในบางครั้งยังต้องทำงาน (ภาคบังคับ) แล้วแต่โจทย์และสถานการณ์ในเวลานั้นๆจะเข้ามา ในชีวิต จนบางครั้งก็แอบนึกในใจว่าจะมีบ้างไหมที่ได้เดินทางแบบเตรียมตัวสบายๆเหมือนกับชาวบ้านเขาบ้าง chai_undomagEditor in Chief – UNDO Magazine ชอบการท่องเที่ยว ดนตรียุค 90’s เก็บตกความเปลี่ยนแปลงของโลก