เมือง Kamikatsu Zero waste town ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น เป็นเมืองต้นแบบของการแยกขยะเป็น 45 ประเภท เพื่อเป้าหมายที่จะเป็นเมืองขยะในปี 2563

Kamikatsu, Japan, zero waster town of Kamikatsu, eco-friendly, undomag.com, undomagazine
The story of zero waster town of Kamikatsu, Japan

เมื่อชาวบ้านในเมือง Kamikatsu ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกันลดขยะเพื่อเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการแยกขยะและนำมาใช้ใหม่ โดยโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อที่ 2546 โดยทำการแยกขยะ 45 ประเภทส่วนจุดประสงค์ที่จะลดขยะเหลือใช้ให้ได้มากที่สุด

จุดที่ยากที่สุดในจุดเริ่มต้นที่ทำโครงการนี้ คือ การทำความเข้าใจแก่ชาวบ้านให้ช่วยกันแยกขยะ

Kamikatsu, Japan, zero waster town of Kamikatsu, eco-friendly, undomag.com, undomagazine
The story of zero waster town of Kamikatsu, Japan

Kamikatsu, Japan, zero waster town of Kamikatsu, eco-friendly, undomag.com, undomagazine

Kamikatsu, Japan, zero waster town of Kamikatsu, eco-friendly, undomag.com, undomagazine

โดยขยะบางส่วนถูกนำมาใช้ใหม่ เช่น กระดุม เศษผ้า นำกลับมาทำเป็นตุ๊กตาหมีในงานวันเด็ก

Kamikatsu, Japan, zero waster town of Kamikatsu, eco-friendly, undomag.com, undomagazine

Kazuyuki Kiyohara ผู้จัดการโรงงานแยกขยะกล่าวว่า สามารถรีไซเคิลขยะได้ถึง 80% ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ประมาณ 20% จะถูกนำมาฝังกลบหรือเผาทำลาย

Credit :
Business Insider
BBC news
YOUTUBE

Editor in Chief – UNDO Magazine
ชอบการท่องเที่ยว ดนตรียุค 90’s เก็บตกความเปลี่ยนแปลงของโลก

Comments

comments