ร้านกาแฟเป็นสถานที่ที่ทำให้เราเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต สามารถสื่อออกมาตามนวนิยาย เรื่องสั้นที่ถูกเขียนขึ้น อย่างเช่น The Elephant House ร้านกาแฟใน Edinburgh เป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนที่มีชื่อเสียงอย่าง Ian Rankin ผู้ประพันธ์นวนิยาย Rebus และ J.K. Rowling ผู้สร้าง Harry Potter

Philip Nolan นักเขียนแห่ง Daily Mail กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในไอร์แลนด์มีอิทธิพลต่อซีรีย์ดังในอเมริกา อย่างเรื่อง Friends ดื่มกาแฟที่ Central Park แทนการดื่มแอลกอฮอล์

กาแฟดังอย่าง Starbucks เริ่มก่อตั้งในปี 1971 มีสาขามากกว่า 16,700 ร้านใน 55 ประเทศ เป็นที่นิยมมากมายทั่วโลกแต่กลับไม่ได้รับความนิยมมากนักในออสเตรเลีย เนื่องด้วยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟในออสเตรเลียแตกต่างจากประเทศเอเชียอื่นๆ โดยมาจากการอพยพของคนยุโรปที่นิยมดื่มกาแฟท้องถิ่น

undomag.com, undomagazine, undomag, coffee, coffee social club

ประวัติความเป็นมาของกาแฟ
ชาว Arabians ทำไวน์มาจากผลกาแฟ อิตาลีนำเข้ากาแฟในสมัยจักรวรรดิ Ottoman สมัยนั้นพ่อค้าจะโฆษณาชวนเชื่อว่า มาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกัน หลังจากนั้นกาแฟถูกนำเข้ามายังยุโรป ในอังกฤษกาแฟเกิดขึ้นที่แรกใน Oxford ประมาณปี 1650 รู้จักในนาม The Grand Cafe Oxford’s Queen’s Lane Coffee House ก่อตั้งขึ้นในปี 1654 ตอนนี้ก็ยังมีอยู่

ช่วงศตวรรษที่ 19 ต้น 20 บราซิลกลายเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามเนื่องจากการตั้งราคาที่สูงมาก เปิดโอกาสให้ชาติอื่นๆเข้ามาแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น โคลัมเบีย กัวเตมาลา นิการากัว อินโดนิเซีย และ เวียตนาม (เป็นอันดับสองในการผลิกกาแฟของโลก) ส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟโรบาสต้า

ความหลากหลายของเมล็ดกาแฟ
จริงๆแล้วเมล็ดกาแฟมีอยู่มากมายหลายชนิด แต่มีอยู่สองชนิดที่เป็นนิยมของคนในปัจจุบัน กาแฟอาราบิก้า (Coffea Arabica) ผลิตในสัดส่วน 75-80 % ทั่วโลก ต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่ภูเขาแถบเยเมน ชนิดที่สอง คือ กาแฟโรบาสก้า (Coffea Canephora) สัดส่วน 20 % แตกต่างจากกาแฟอาราบิก้าในเรื่องของรสชาติ ส่วนใหญ่พบบริเวณประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Blue Mountain Arabica   มีรสชาติกลางๆ ขมนิดหน่อย
Ethiopian Harar Arabica (ผลิตในเอธิโอเปีย) ทำมาจากผลไม้ที่ทำไวน์แดง กาแฟชนิดนี้มีเกรดดีในตลาดต่างประเทศ
Colombian Arabica (ผลิตในโคลัมเบีย) ทั่วโลกนิยมในเรื่องของคุณภาพ รสชาติ และมีกลิ่นหอม
Java Arabica (ผลิตในอินโดนิเซีย) ขายไปทั่วโลก จนคำว่า Java เป็นคำแสลงที่ใช้เรียก กาแฟนี้ในอเมริกา
Mocha Arabica (ผลิตในเยเมน) อีกชนิดหนึ่งของกาแฟ (อย่าสับสนกับกาแฟใส่นม ที่ชอบเรียกกันว่า กาแฟมอคค่า)

กาแฟแต่ละชนิดที่ดื่มกัน
Espresso : เมล็ดกาแฟคั่วเอามาบดและอัดด้วยแรงดันน้ำร้อนจัด espresso เป็นคำในภาษาอิตาลี แปลว่า เร่งด่วน กาแฟจะมีรสเข้ม
Cafe’ Latte : กาแฟใส่ลม
Cafe’ Mocha : กาแฟใส่ลมผสมช็อกโกแลต
Cappuccino : ส่วนผสมของ espresso กับ Cafe’ Latte ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป
Caffe’ Macchiato : espresso ผสมนมและโปะกาแฟด้านบน

undomag.com, undomagazine, undomag, coffee, coffee social club

Coffee social club
A coffeehouse, coffee shop, or café) plays a large role in much of history and literature. Coffee in culture or trade is a central theme and prominently referenced in much poetry, fiction, and regional history.

The Elephant House, a coffee houses in Edinburgh made famous as the place of inspiration to writers such as Ian Rankin, author of Rebus novels, and the creator of Harry Potter, J.K. Rowling who sat in the back room overlooking Edinburgh Castle.
Daily Mail writer Philip Nolan stated that coffee culture in Ireland is largely accredited to American television shows Friends; gang in Central Park drinking coffee instead of
alcohol and Frasier; Frasier and Niles having latte and biscotti in the (Café) Nervosa.
The international coffeehouse chain, Starbucks began selling quality coffee beans in Seattle in 1971, and now has over 16,700 stores in over 55 countries worldwide. Although, not so in Australia. Australia is unlike other Asian countries, boasts of a traditionally strong coffee culture started by European immigrants in the form of local cafés. Starbucks to replicate the US model in Australia is indicative of very specific expectations of consumers.

undomag.com, undomagazine, undomag, coffee, coffee social club

Barista or ‘barman’ in Italy, the title also refers to a coffee maker. The guy who makes the coffee has power. A kilo of coffee costs $25 to $28 (700 to 900 baht) and that makes about 130 cups with the cost of milk, labour and other overheads, your $3 or $3.50 cafe latté costs just 30 cents to make. Starbucks in Thailand is $3.40 or 90 baht.
Almost half a day of the average salary in Thailand. Although, Thai coffee shops are much cheaper than Starbucks or chain coffee shops like Coffee World and True Coffee which I believe and the coffee tastes the same or sometimes better.

The first reference to ‘coffee’.
At fi rst, the Arabians made wine from the pulp of the fermented coffee berries. Coffee was also imported to Italy from the Ottoman Empire (Turkish). Venetian merchants introduced coffee-drinking to the wealthy in Venice, charging them for the beverage. In this way, coffee was introduced to Europe. The first coffeehouse in England was set up in Oxford in 1650 the building now known as ‘The Grand Cafe’. Oxford’s Queen’s Lane Coffee House, established in 1654, is still in existence today.

In the 19th and early 20th centuries, Brazil was the biggest producer of coffee. However, a policy of maintaining high prices soon opened opportunities to other nations, such as Colombia, Guatemala, Nicaragua, Indonesia and Vietnam which now second major coffee producer in the world. Nearly all of the coffee grown there is Robusta.

Bean varieties.
While there are several different coffee species, two main species of coffee are cultivated today. Coffea Arabica known as Arabica coffee, accounts for 75-80 percent of the world’s production. Originally indigenous to themountains of Yemen. Coffea canephora, known as Robusta coffee, accounts for about 20 percent and differs from the Arabica coffees in terms of taste. It is mostly grown in Southeast Asia.
Blue Mountain Arabica is grown in Blue Mountains region of Jamaica. Also grown in Kenya, Hawaii, and Papua New Guinea. A natural mutation of Typica. The best lots of Blue Mountain coffee are mild fl avour and lack of bitterness

Ethiopian Harar Arabica are grown Ethiopia. Known for its complex, fruity fl avour that
resembles a dry red wine. Ethiopian coffees command a premium price in foreign markets.

Colombian Arabica from Colombia. It has been recognized worldwide as having high quality and distinctive taste, heavy in body and intensely aromatic. Java Arabica, is a coffee produced on the island of Java, in Indonesia. This coffee was once so widely traded that ‘java’ became a slang term for coffee.

Mocha Arabica from Yemen, not to be confused with the preparation style (coffee with chocolate).

What’s in the cup?
Espresso: Brewed by forcing hot water under pressure through fi nely ground coffee beans. The term ‘espresso’ is derived from the Italian word for express since espresso is made for and served immediately to the customer.
Café Latte: Coffee with milk (latte )
Café mocha: American invention and a variant of a caffè latte mixed with chocolate.
Cappuccino: ‘small cap’ is essentially a very small café latté. 1/3 espresso, which is topped up with with 50% steamed milk and 50% milk foam/froth.
Caffé macchiato: is an espresso with a spoonful of milk added to stain the coffee.

undomag.com, undomagazine, undomag, coffee, coffee social club

‘The Elephant House’ a coffee house made famous as the place of inspiration to writers, J.K. Rowling.

photo & story by Suwanit Downing

Download –> UNDO Magazine
Youtube –> UNDO Magazine

Editor in Chief – UNDO Magazine
ชอบการท่องเที่ยว ดนตรียุค 90’s เก็บตกความเปลี่ยนแปลงของโลก

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *