undomag.com, undomagazine, undomag, น้องหมา, หมาจรจัด, stray dog

น้องหมากลุ่มใหญ่ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ จะมากายภาพบำบัดเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็นจากสาเหตุต่างๆมากมายหนึ่งในนั้น คือกลุ่มที่เป็นโรคข้อสะโพกอักเสบ (Hip Dysplasia) เป็นโรคกระดูกที่พบได้มากในสุนัขพันธุ์ใหญ่ (Giant and large breed ) โดยโรคนี้จะมีพัฒนาการมนช่วงที่มีการเจริญเติบโตของกระดูก จึงอาจพบได้ตั้งแต่อายุ 4-12 เดือน

สาเหตุและปัจจัยโน้มนำ
1. กรรมพันธุ์
มักเป็นสาเหตุเริ่มแรกของโรคและมักจะเกิดร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น จากที่สังเกตุเห็นและศึกษามา พบว่าลูกสุนัขที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่แสดงอาการของโรคอาจป่วยด้วยโรคนี้ได้ ส่วนลูกสุนัขที่เกิดจากพ่อแม่ที่ป่วยด้วยโรคนี้ โดยมากแล้ว เป็นแทบทุกตัวนะครับ ฉะนั้นเลือกน้องหมาเป็นเพื่อนซักตัว ต้องดูย้อนหลังถึงพ่อกับแม่มันนะครับ

2. อาหาร
การให้อาหารเต็มที่ตลอดเวลา ตามความน่ารักของน้องหมา จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคสูงขึ้น ควรให้ปริมาณอาหารเพียง 60-70% ของปริมาณอาหารที่สุนัขกินได้

3.อัตราการเจริญเติบโตและขนาดตัวของสุนัข
ลูกสุนัขที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว และมีน้ำหนักตัวมาก จะมีแนวโน้มเกิดปัญหาได้มากกว่า

undomag.com, undomagazine, undomag, น้องหมา, หมาจรจัด, stray dog

4. สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู
ปัจจัยนี้ดูจะเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการเป็นโรคนี้ได้มาก โดยเฉพาะน้องหมาที่เลี้ยงในบ้านที่มีพื้นเรียบ ลื่นจะทำให้อาการที่มีอยู่แสดงออกมาได้เร็วและรุนแรงขึ้น ส่วนน้องหมาที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้อสะโพกหากมีการออกกำลังกายมากอาการก็จะแสดงออกมาอย่างรวดเร็วเช่นกัน
อาการที่สังเกตุได้ง่าย

1. ความสามารถในการออกกำลังกายลดลง
2. การลุกยืนหรือนั่ง ทำได้ช้าหรือลำบากมากกว่าปกติ
3. สุนัขไม่พยายามหรือไม่สามารถกระโดด ก้าวขึ้นหรือลงบันไดหรือรถยนต์ได้
4. บางครั้งอาจได้ยินเสียงคลิกที่บริเวณสะโพก เวลาสุนัขเดิน
5. ลักษณะการวิ่งจะใช้ 2 ขาหลังก้าวไปพร้อมๆ กัน
6. มีอาการเจ็บขาเด่นชัดมากขึ้นหลังจากการออกกำลังกาย อาจแสดงอาการของขาช้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
7. สุนัขจะยืนลักษณะหลังงอ กล้ามเนื้อบริเวณขาหลังและสะโพกลีบเล็กลง บางครั้งจะยืนลักษณะขาชิด แต่ปลายเท้าแบะออก

undomag.com, undomagazine, undomag, น้องหมา, หมาจรจัด, stray dog

โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ หรือเนื่องจากการเลี้ยงดูที่ให้สารอาหารไม่ถูกสัดส่วนกับการเจริญเติบโตของน้องหมา โดยเฉพาะน้องหมาพันธ์ใหญ่ ที่ผู้เลี้ยงยังมีความเข้าใจว่าต้องให้แคลเซียมมากๆ เพื่อสร้างกระดูก แต่แคลเซียมที่ให้มักเกินความพอดีทำให้เกิดปัญหาโรคข้อสะโพกอักเสบ ตามมา ฉนั้น ไม่จำเป็นอย่าพยายามหาแคลเซียมมาเสริมให้น้องหมาโดยคิดเองว่า จะช่วยให้น้องหมาแข็งแรงมากขึ้น

โรคนี้ เป็นอาการเสื่อมหรือผิดรูปของข้อสะโพก หรือเนื่องจากการเคลื่อนของข้อสะโพกซึ่งจะมีทั้งข้อสะโพกเคลื่อนมากหรือเคลื่อนน้อย ในรายที่เป็นมานาน เมื่อฉายภาพรังสีจะพบว่ามีแคลเซียมมาเกาะที่บริเวณข้อสะโพกมากทำให้ข้อสะโพก และบริเวณรอบๆข้อสะโพกเสื่อม โรคนี้จะพบในสุนัขพันธ์ใหญ่มากกว่าพันธ์เล็กเช่น เยอมันเชพเพอร์ด โกลเด้นทรีทรีฟเวอร์ ร๊อตไวเลอร์ เซนต์เบอร์นาร์ด ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ เป็นต้น โดยอาการจะแสดงออกตั้งแต่ยังเล็ก น้องหมาที่เป็นโรคนี้จะแสดงอาการเจ็บปวดเวลาเดิน ลุกขึ้น หรือนั่งลง มักไม่ค่อยยอมเดินหรือวิ่งเนื่องจากเจ็บ เมื่อเอ็กซเรย์ในระยะแรก จะพบว่ามีการเคลื่อนหรือผิดรูปของ สะโพก เช่น หัวกระดูกขาที่ต่อกับสะโพกไม่กลมเหมือนน้องหมาทั่วไป อาจแบน ป้าน หรือหัวกระดูกเป็นเหลี่ยมบางรายกระดูกไม่อยู่ในเบ้า เบ้ากระดูกตื้น เป็นต้น อาการเจ็บเกิดเนื่องจากกระดูกที่ผิดไปจากปกติ ทำให้เกิดการเสียดสีเวลาเดินมากกว่าปกติ จึงมีอาการอักเสบและเจ็บ น้องหมาบางตัวจะลดอาการเจ็บโดยการกระโดดแทนการเดินหรือวิ่ง ถ้าเดินหรือวิ่งมากเกินไปเค้าจะเจ็บปวดมากและไม่ยอมลุกขึ้นหรือเดินในวัน ต่อมา ในรายที่เป็นมานานกระดูกอ่อนและข้อจะเกิดอาการเสื่อมอย่างรุนแรง และมีแคลเซียมมาเกาะที่บริเวณกระดูกและข้อ น่าสงสารครับเวลาขยับทีก็เจ็บ ในรายที่เป็นมานามอาจถึงขั้น ไม่ยอมลุกไปขับถ่าย …. ทางรักษามีครับแต่ขอไปทำการบ้านหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาที่จะพอช่วยรักษาในขั้นต้นได้ เอาเป็นติดไว้ก่อนครั้งหน้าจะลงลึกกว่านี้ครับ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสัตว์ เอ็น พี ถนนแฮปปี้แลนด์ Home

หัสพงศ์ จุลไพบูลย์
Hussapong julphaiboon

photo & story by Hussapong Jul

Download –> UNDO Magazine
Youtube –> UNDO Magazine

Editor in Chief – UNDO Magazine
ชอบการท่องเที่ยว ดนตรียุค 90’s เก็บตกความเปลี่ยนแปลงของโลก

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *