งานถนนปันกัน ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 UNDO Magazine มีโอกาสได้ไปร่วมขายสินค้าทั้ง postcard, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ โดยสินค้าทั้งหมดนี้มาจากสมาชิกแฟนเพจ UNDO Magazine นำมาร่วมสนับสนุนโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ส่งมอบกลับไปให้กับ มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อมอบให้ทุนการศึกษาเด็กไทย

ขอบคุณ ปันกัน

Download –> UNDO Magazine
Youtube –> UNDO Magazine

Editor in Chief – UNDO Magazine
ชอบการท่องเที่ยว ดนตรียุค 90’s เก็บตกความเปลี่ยนแปลงของโลก

Comments

comments