ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ เป็นนักวิชาการชำนาญการพิเศษ ประจำอยู่ที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ตนะครับ งานของพี่ก้องเกียรติเอง หลักๆแล้วก็ศึกษาเหล่าสัตว์ทะเลหายากนั่นแหละครับ โลมา วาฬ เต่าทะเลอะไรพวกนั้น ศึกษาตั้งแต่ระดับของพันธุกรรม ชีววิทยา ไปจนถึงการจัดการการอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้กันเลยทีเดียว

ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์, kongkiat kittiwatanawong, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล, undomag.com, undomagazine, undomag

“โดยทั่วไป การศึกษาทางด้านพันธุกรรม ชีววิทยาของสัตว์เหล่านี้เนี่ย เราสามารถศึกษาจากสัตว์ได้โดยตรง ไม่ต้องสื่อสารกับผู้คนอะไรมากนัก แต่พอมาถึงเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ย เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานกับผู้คน กับชุมชน แล้วก็… การที่จะสื่อให้ชุมชนเห็นว่าสัตว์เหล่านี้มันมีความสำคัญยังไง มีความเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆยังไง มันก็หนีไม่พ้นกับการที่ต้องอาศัยเรื่องของการใช้แผนที่ นั่นก็เป็นเหตุให้เรานำเข้าในระบบของภูมิสารสนเทศนี้มากขึ้น อย่างที่โบราณเค้ากล่าวไว้ว่าหนึ่งภาพมีความหมายมากกว่าหนึ่งพันคำพูด นั่นก็คือ เห็นแค่ภาพภาพเดียวเนี่ย เราก็สามารถเข้าใจได้ง่าย แทนที่จะต้องอธิบายมากมาย เราเห็นภาพแล้วก็เข้าใจ เพราะฉะนั้นการที่จะใช้สื่อพวกนี้ส่งเข้าไปถึงชุมชนเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะง่ายกว่า

ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์, kongkiat kittiwatanawong, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล, undomag.com, undomagazine, undomag

ในอดีตที่ผ่านมาเราจะชอบพูดแบบว่า พบสัตว์ตัวนี้ที่ตรงบ้านแหลมหญ้านาง… พบตัวนี้อยู่ที่ตรงไหน… บริเวณห่างจากฝั่ง 3 กิโลเมตรอะไรเนี่ย ซึ่งการอธิบายเป็นคำพูดอย่างนี้ความเข้าใจมันจะน้อย ก็คือถ้าเราเห็นภาพ… อ๋อ อยู่ตรงนี้นี่เอง อยู่ตรงตำแหน่งนี้… อ๋อ มันอยู่ใกล้บ้านเรานี่เอง… อะไรประมาณอย่างนี้ มันเป็นสื่อที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ”

นั่นก็เป็นที่มาที่ไปของการนำเทคโนโลยีจีไอเอสมาใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับ ก็เป็นเหมือนกับเครื่องฉายภาพที่คอยบอกจุดที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้กับผู้คนนั่นเอง แต่ก็ยังคงไม่หมดแค่นี้นะครับ ประโยชน์ของจีไอเอส นอกจากจะถ่ายทอดข้อมูลของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นให้กับบุคคลทั่วไปแล้ว ก็ยังคงสามารถถ่ายทอดข้อมูลต่างๆให้กับนักวิชาการได้ศึกษาและเข้าใจสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มากขึ้นด้วยนะครับ ตามนี้เลย

“การที่เรามีระบบจีไอเอสเข้ามาเนี่ย เราสามารถนำเข้าข้อมูลในส่วนอื่นๆมาอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ทะเลหายากถึงไปอยู่ในจุดต่างๆ ก็ทำให้เรามีความเข้าใจถึงการแพร่กระจาย ถึงความชุกชุม ถึงการลดลงของพวกมัน รวมถึงภัยคุกคามต่างๆได้ง่ายขึ้น
ในอดีต เวลาเราศึกษาสัตว์ทะเลหายาก เราก็ศึกษาชีวิตของพวกมันโดยไม่ได้ไปศึกษาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ แต่อย่าลืมว่าสิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้ไม่ใช่มีแค่ตัวสิ่งมีชีวิต เราจะต้องรักษาบ้านเค้าไว้ด้วย มีบ้านก็ต้องมีสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้มันดี

อย่าง…ถ้าเราจะอนุรักษ์เต่าทะเลเนี่ย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีกฎหมายคุ้มครองเต่าทะเลต่างๆมากมาย แต่ถ้าเราไม่รักษาบ้านของเต่าทะเล แล้วเต่าทะเลจะไปอยู่ที่ไหน แม้เราจะรักษาเค้าไว้ แต่ถ้าไม่คุ้มครองบ้านของเค้า เค้าก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นระบบของจีไอเอสนี่ก็จะเข้ามาเพื่อระบุว่าตำแหน่งบ้านของเค้าอยู่ที่ไหน แล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มามีผลกระทบกับเค้าและบ้านของเค้า แล้วบ้านกับสภาพแวดล้อมรอบบ้านเนี่ยมันมีความเสื่อมโทรมมากน้อยขนาดไหน เป็นยังไง มันเกิดจากอะไร ก็ศึกษาได้ด้วยการนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มานำเสนอเป็นระบบของจีไอเอส ระบบแผนที่นี้ขึ้นมา”

นะ… นั่นก็เป็นประโยชน์หลักๆของเทคโนโลยีจีไอเอสนะครับ ที่มาช่วยในการศึกษาสิ่งแวดล้อม ก็เป็นตัวช่วยในการส่งต่อข้อมูลต่างๆ ส่งตรงจากสิ่งแวดล้อมไปสู่นักวิชาการ และส่งต่อจากนักวิชาการไปสู่ผู้คน เพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจสิ่งแวดล้อมในโลกของเรากันมากขึ้นนะครับ
ก็ขอนำเสนอคร่าวๆละกันเนาะ เพราะจริงๆแล้วเรื่องราวของการใช้จีไอเอสมาศึกษาสิ่งแวดล้อมเนี่ย ยังสามารถนำไปใช้ศึกษาได้อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเล การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกมากมาย แต่โดยหลักการแล้วก็คือการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่มี ผ่านแผนที่ทางภูมิศาสตร์นั่นเองครับ

ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์, kongkiat kittiwatanawong, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล, undomag.com, undomagazine, undomag

เมื่อกี๊เราก็พูดถึงเรื่องราวทางวิชาการไปแล้วนะ เกี่ยวกับการใช้จีไอเอสร่วมกับงานด้านสิ่งแวดล้อม คราวนี้เราจะมาพูดถึงความคิดเห็นกันบ้าง เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี… เพราะบางทีเนี่ย ผมรู้สึกว่าเด็กบางคนมองเทคโนโลยีเป็นแค่สิ่งบันเทิง เป็นแค่สิ่งอำนวยความสะดวก แต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันมีประโยชน์อะไรมากกว่านั้น พี่ก้องเกียรติมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเหรอครับ

“เมื่อกี๊ที่กายพูดถึงว่าเทคโนโลยีเข้ามาแล้วคนส่วนใหญ่ใช้เพื่อความเพลิดเพลินอะไรต่างๆเนี่ย จริงๆแล้วจากความเพลิดเพลินนี้ มันจะเป็นแรงบันดาลใจ เหมือนกับเป็นรากฐานให้เขาเข้ามาใช้เทคโนโลยีเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆมากขึ้น คือ… คนเราทุกคนเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาตลอด อย่างในแง่ของนักวิชาการเอง เราก็ต้องการที่จะตอบโจทย์ว่าทำไมสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้น ทำไมถึงมีวาฬ โลมาเข้ามาเกยตื้น ทำไมมันถึงตาย สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะหาคำตอบ แต่ว่าถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีในเรื่องของดาวเทียมเข้ามา ไม่มีเทคโนโลยีในเรื่องของจีไอเอสเข้ามา เราก็จะไม่รู้ว่าเต่าทะเลมันไปไหน มันมาจากไหน มันตายยังไง อะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่นำเราไปหาคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้น จากอดีตที่เราไม่เคยทำ ไม่เคยรู้ เราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ชัดเจน เพราฉะนั้นนี่ก็คือประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง ในเรื่องของการมาเปิดเผยความลับทางธรรมชาติให้พวกเราทราบกันมากขึ้น”

สุดท้ายครับ พี่ก้องเกียรติมีอะไรอยากจะฝากไปถึงน้องๆที่อยากจะมาทำงานแบบพี่ก้องเกียรติบ้างไหมครับ งานเกี่ยวกับการนำจีไอเอสมาศึกษาสิ่งแวดล้อม

“จริงๆ แล้วเนี่ย ตัวจีไอเอสมันเป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่ง อยากให้มองว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่ง เรามีองค์ความรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ เรามาเรียนรู้ในเรื่องของจีไอเอสเพื่อไปใช้อธิบายในสิ่งที่เราทำงานขึ้นมา เทคโนโลยีจีไอเอสเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยให้เราเปิดกว้างในเรื่องขององค์ความรู้ให้รู้จักการรวบรวมข้อมูล ให้รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมมากขึ้น อันนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการงานทั่วไป ทำให้เรามองภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ ทำให้เราสามารถเข้าใจในประเด็นปัญหา หรือในหัวข้อวิจัยที่เราศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อม”

ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์, kongkiat kittiwatanawong, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล, undomag.com, undomagazine, undomag

นะครับ… เทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ถูกพัฒนาขึ้นมา บางคนก็มองว่าเป็นโทษ บางคนก็มองว่าเป็นประโยชน์ โดยส่วนตัวผมมองว่าเทคโนโลยีนั้นมันจะกลายเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ มันขึ้นอยู่กับผู้ใช้เทคโนโลยีมากกว่า และนี่ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ที่เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ก็ต้องขอบคุณพี่ก้องเกียรติมากครับที่มาให้ความรู้กับเราในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

ครับ ผม กาย และคอลัมน์ Sci & ‘Tist ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Undo Magazine นะครับ บ้านของเรา ขอบคุณพี่ก้องเกียรติที่มาให้ความรู้กับเรา ขอบคุณกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนนะครับที่เอื้อเพื้อสถานที่ และสุดท้าย ขอบคุณโลกใบนี้ ที่เป็นทั้งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เรียนรู้ และดับไป ขอบคุณมากคร้าบ!! พบกันตอนหน้าครับ สวัสดีครับ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
– จริงๆ แล้วจีไอเอสมีคู่หูอยู่คนหนึ่งครับ คู่หูคนที่ว่านี้ คือ อาร์เอส ครับ ไม่ใช่ค่ายเพลงนะครับ อาร์เอสในที่นี้ก็คือ R.S.; Remote Sensing หรือในชื่อภาษาไทยคือ การสัมผัสระยะไกล ก็เป็นการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนั่นแหละครับ อย่างที่เห็นได้ทั่วไปตามข่าวอุทกภัย สึนามิ ฯลฯ อะไรนั่นแหละครับ แล้วก็ใช้จีไอเอสมาช่วยนำเสนอข้อมูลในภาพถ่ายนั้นด้วย ก็เป็นคู่หูดูโอที่ช่วยกันศึกษาสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราครับ

Interviewed and Photo by Pattapol Bualombai

Download –> UNDO Magazine
Youtube –> UNDO Magazine

Related posts:

บทสัมภาษณ์ : เจตมนต์ มละโยธา | นักร้อง นักแต่งเพลง | Penguin Villa
บทสัมภาษณ์ : อาจารย์ นภพงศ์ กู้แร่ | นิทานสอนคนตาบอด
บทสัมภาษณ์ : เฮียเจ็ง | ช่างซ่อมจักรยาน
บทสัมภาษณ์ : Canoon - the king of uke - ukulele
บทสัมภาษณ์ : หมอฟ้า | โครงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
บทสัมภาษณ์ : ครูพายุ ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม : โครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ
บทสัมภาษณ์ : อานนท์ ธิติประเสริฐ World Latte Art Championship (Ristr8to)
บทสัมภาษณ์ : Lula : ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย
บทสัมภาษณ์ : ละอองฟอง : Wind up city
บทสัมภาษณ์ : Iannnnn : f0nt.com & fail.in.th
บทสัมภาษณ์ : ป๋อง ณรงค์วิทย์ ทองเนตร : Zibeth Thailand
บทสัมภาษณ์ : Computer arts and me : เรื่องเล่าดีๆ จากผู้หญิงที่มีชื่อว่า ณัฐจรัส เองมหัสสกุล
บทสัมภาษณ์ : ฮิกาซีน
บทสัมภาษณ์ : วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล : พื้นที่ชีวิต
บทสัมภาษณ์ : Frank นัฐพงษ์ สุทธิวิรีสรรค์ A&R ผู้คัดสรรและพัฒนาศิลปิน

Editor in Chief – UNDO Magazine
ชอบการท่องเที่ยว ดนตรียุค 90’s เก็บตกความเปลี่ยนแปลงของโลก

Comments

comments